Hoc Sao Pixcel

Thẻ: cam am bai dong thoi gian

dong-thoi-gian

Cảm âm sáo trúc sáo trúc bài Dòng thời gian – Nguyễn Hải Phong

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-sao-truc-bai-dong-thoi-gian-nguyen-hai-phong/"></div>DÒNG THỜI GIAN Từng ngày nào,, nồng nàn từng câu ca dao Do   do  do  do  do   do  re  re  re Từng ngày lặng lẽ sống với,, kỷ niệm ngọt …