Hoc Sao Pixcel

Thẻ: cảm âm bài hát

cam am mua xuan do co em

Cảm âm bài hát Mùa xuân đó có em (Tone cao)

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-bai-hat-mua-xuan-do-co-em-tone-cao/"></div>CẢM ÂM MÙA XUÂN ĐÓ CÓ EM Nếu chiều nay lỡ hẹn không về Do_Re Sib Do Re2 Re Sol_Sib Sol Thì xuân năm nay, sẽ buồn Sol Re2_Sol2 Sol2_Fa2 Sol2, Mi2_Re2  Re2 …
cam-am-lac-troi

Cảm âm lạc Trôi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-lac-troi/"></div>Cảm âm lạc Trôi Mi sol la la la sol la rê2-mi2  Người theo hương hoa mây mù giăng lối  re2 mi2 sol2 mi2 re2 đô rê2 si la sol   Làn …
Cảm âm thói đời

Cảm âm bài hát vùng lá me bay

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-bai-hat-vung-la-me-bay/"></div>Cảm âm bài hát vùng lá me bay  R D2 L L D2 F F L D2 R  Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình  L F2 R2 R2 …

Cảm âm bài hát Gợi nhớ quê hương

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-bai-hat-goi-nho-que-huong/"></div>Cảm âm bài hát Gợi nhớ quê hương R2 R2 R2-D2 L R2 F2 Quê em hai mùa mưa nắng S2 S2-F2 R2 F2 L R2-F2 S2 Hai thôn nghèo nối …
cam am tieng hai dem

Cảm âm bài hát Tiếng hai đêm

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-bai-hat-tieng-hai-dem/"></div>Cảm âm bài hát Tiếng hai đêm   Đêm năm xưa trăng chiếu rọi đầu thôn. (Đ R ) R R ,Đ R S (S Đ R ) Trăng mấy mùa chưa …
cam am noi lua len em

Cảm âm bài hát Nổi Lửa Lên Em

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-bai-hat-noi-lua-len-em/"></div>Cảm âm bài hát Nổi Lửa Lên Em Trăng đã dậy rồi, khơi bếp hồng lên nhé. Re2 Fa2 Do2 Re2, Re2 Fa2 mi-Re La Re2 Lá nếp sau rừng thêm ấm …
cam am mua xuan cua me

Cảm âm Mùa Xuân Của Mẹ

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-mua-xuan-cua-me/"></div>Cảm âm Bài hát Mùa Xuân Của Mẹ F-S D2, D2-R2 F2 D2 Sib S-D2 s-F Mẹ ơi! Hoa Cúc hoa Mai nở rồi R-D F, F-S D2 D2 L-S D2 D2 …
cam am mua xuan do co em

Cảm âm mùa xuân đó có em

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-mua-xuan-do-co-em/"></div>Cảm âm mùa xuân đó có em La Fa Sol La Là Fa Re Nếu chiều nay lỡ hẹn không về Re La Rế-Đố Ré Rế Si-La Sol Thì xuân năm nay …
Cảm âm Nỗi Buồn Gác Trọ​

Cảm âm Nỗi Buồn Gác Trọ​

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-noi-buon-gac-tro%e2%80%8b/"></div>Cảm âm Nỗi Buồn Gác Trọ L R F L D2 R2 L Gác lạnh về khuya cơn gió lùa. D2 L D2 F2 L D2 R2 Trăng gầy nghiêng bóng cài …
Cảm âm bài hát Hương mạ tóc non

Cảm âm bài hát Hương mạ tóc non

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-bai-hat-huong-ma-toc-non/"></div>Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá. re2 re2 sol2 mi2 re2 do2 sib sol sol sib do2 re2 fa2 Tiếng ngọt ngào nào đong đưa …
Cảm âm Giúp em trả lời những câu hỏi

Cảm âm Giúp em trả lời những câu hỏi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-giup-em-tra-loi-nhung-cau-hoi/"></div>Cảm âm Giúp em trả lời những câu hỏi Hôm qua em mơ hay tất cả Là sự thật La La La La Sol Fa Sol La Sol Fa Rê Sao môi …
Walking to horizon

Cảm âm Walking to horizon

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cac-nuoc-khac/cam-walking-horizon/"></div>Cảm âm Walking to horizon 月 亮 依 旧 停 在 旷 野 上 (举 头 望 天 只 见 雁 两 行) Là Rê Rê Fá Rê Đô Là Đô Rê …