Hoc Sao Pixcel

Tag: cảm âm bài hát

cam-am-lac-troi

Cảm âm lạc Trôi

Cảm âm lạc Trôi Mi sol la la la sol la rê2-mi2  Người theo hương hoa mây mù giăng lối  re2 mi2 sol2 mi2 re2 đô rê2 si la sol   Làn sương khói phôi …
cam am mua xuan cua me

Cảm âm Mùa Xuân Của Mẹ

Mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi Do_Re Sol Sol_La Do2 Sol Fa Re_Sol Do Giờ đây đời con đang còn lênh đênh La_Sol Do Do_Re Sol Sol Mi_Re Sol Sol Đèo cao gió …
cam am mua xuan do co em

Cảm âm mùa xuân đó có em

Cảm âm mùa xuân đó có em La Fa Sol La Là Fa Re Nếu chiều nay lỡ hẹn không về Re La Rế-Đố Ré Rế Si-La Sol Thì xuân năm nay sẽ buồn La …
Walking to horizon

Cảm âm Walking to horizon

Cảm âm Walking to horizon 月 亮 依 旧 停 在 旷 野 上 (举 头 望 天 只 见 雁 两 行) Là Rê Rê Fá Rê Đô Là Đô Rê 你 的 身 …