Hoc Sao Pixcel

Tag: Cảm âm bài hát Anh

cam am anh

Cảm âm Anh

Cảm âm Anh – Hồ Quỳnh Hương Sáng tác: Xuân Phương Một lời anh không muốn nói Đô Đô Fa Sol La La Là một mai hai ta không cách xa Đô Đô Sol Sol …
Sáo trúc Việt Nam

Cảm âm bài hát Anh

Mi fa sol đô đô mi rê rê sol sol Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối Sol la si đô đô đô đô si la si la sol Dù cho những …