Hoc Sao Pixcel

Thẻ: cảm âm bài hát dành cho em

danh-cho-em

cảm âm Dành cho em – Hoàng Tôn

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-danh-cho-em-hoang-ton/"></div>DÀNH CHO EM Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười Sol la si si si la si la sol Hay những lúc vu vơ hờn ghen Si  re’ mi’ re’ …