Hoc Sao Pixcel

Thẻ: cam am bai lang nghe nuoc mat

lang-nghe-nuoc-mat

Cảm âm sáo trúc – Lắng nghe nước mắt

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-lang-nghe-nuoc-mat/"></div>LẮNG NGHE NƯỚC MẮT Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc. Fa Fa Mi Fa Mi Rê Đô Mi Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt. Fa Fa Fa Sol …