Hoc Sao Pixcel

Thẻ: cam am bai nu cuoi khong vui

nu-cuoi-khong-vui

Cảm âm sáo trúc sáo trúc – Nụ Cười Không Vui

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-sao-truc-nu-cuoi-khong-vui/"></div>NỤ CƯỜI KHÔNG VUI Từ ngày mình xa rời nhau, thì anh đã cố giấu, Mi mi sol la sol la , la do2 re2-mi2 sol2 sol2 Những nỗi đau thật sâu …