Hoc Sao Pixcel

Thẻ: cam am bai nua vang trang

nua-vang-trang

Cảm âm sáo trúc bài Nửa vầng trăng – Đàm Vĩnh Hưng

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-bai-nua-vang-trang-dam-vinh-hung/"></div>NỬA VẦNG TRĂNG Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm La Do Re Re Re Re Re… Buồn nhớ ai trăng soi trăng soi La   Re    Do   Do   …