Hoc Sao Pixcel

Tag: Cảm âm Bởi vì đam mê

Cảm Âm Bài Bởi Vì Đam Mê

Mọi người xung quanh vẫn thường khuyên bảo tôi rằng Là Do Re Mi Re Do Re Là Do Là Đừng nên yêu em sẽ chuốc lấy muộn phiền Là Do Mi La Sol La …
cam-am-sao-truc

Cảm âm Bởi vì đam mê

Mọi người xung quanh vẫn thường khuyên bảo tôi rằngLà Do Re Mi Re Do Re Là Do LàĐừng nên yêu em sẽ chuốc lấy muộn phiềnLà Do Mi La Sol La Si Sol MiVậy …