Hoc Sao Pixcel

Tag: cảm âm chuẩn cát bụi cuộc đời

day-thoi-sao-cat-bui-cuoc-doi

Cát Bụi Cuộc Đời

Này bạn thân ơi RE SOL_LA DO2_RE2 RE2 Số kiếp nhân sinh RE2_MI2 MI2_SOL2 MI2_RE2 RE2 Chỉ là cõi tàn trần gian RE2_DO2 LA LA_RE2 FA FA_SOL LA Dù anh và tôi SOL_LA RE2 RE2_FA2 …