Hoc Sao Pixcel

Tag: cảm âm em gái bến tre

day-thoi-sao-phai-long-con-gai-ben-tre

Phải lòng em gái Bến Tre

Bậu sang phà Rạch Miễu ớ ơ LA RE2_DO2 LA SOL_FA RE2 FA2_RE2 Qua lẽo đẽo theo sau MI2 LA_SOL2 LA_SOL2 MI2_RE2 DO2 Đôi bóng trăng trên đầu màu (ơ hờ) LA RE2 SI LA …