Hoc Sao Pixcel

Thẻ: cảm âm em nhớ anh nhiều

em-nho-anh-nhieu

Cảm âm sáo trúc bài Em nhớ anh nhiều – Sơn Ca

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-bai-em-nho-anh-nhieu-son-ca/"></div>EM NHỚ ANH NHIỀU Từ lâu anh chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân Mi đố đố xi đố mí xi xi xi la xi Nhưng trong thật tâm em vẫn …