Hoc Sao Pixcel

Thẻ: cam am gui anh xa nho

gui anh xa nho

cảm âm Gửi anh xa nhớ

GỬI ANH XA NHỚ Anh xa nhớ anh có khoẻ không La Son Đô2, La La Son Đô2 Em lâu lắm ko viết thư tay La Son Đô2, La Đô2 La La Đầu thư em …