Hoc Sao Pixcel

Tag: cảm âm không quan tâm

Cảm Âm Không Quan Tâm

Dù người ta hay nói em yêu tôi chẳng yêu thật lòng, La Si Do2 Re2 Mi2 .. Re2 Do2 Si Do2 Si Sol Mi em xem như thú vui qua đường Do2 Do2 Do2 …