Hoc Sao Pixcel

Tag: Cảm âm Mình Yêu Nhau Đi

Cảm âm Mình Yêu Nhau Đi–

Mình Yêu Nhau ĐiHình như em có điều muốn nói,Cứ ngập ngừng rồi thôila si do2 si la si do2, si la sol la siVà có lẽ em không biết rằng anh cũng đang chờ …
Cảm âm Mình Yêu Nhau Đi

Cảm âm Mình Yêu Nhau Đi

Mình Yêu Nhau ĐiHình như em có điều muốn nói,Cứ ngập ngừng rồi thôila si do2 si la si do2, si la sol la siVà có lẽ em không biết rằng anh cũng đang chờ …