Hoc Sao Pixcel

Thẻ: cam am ru lai cau ho

cam-am-ru-lai-cau-ho

Cảm âm Ru Lại câu hò

Ru Lại Câu Hò Hò…ơ…ơ… Buồn thương chiếc áo phong sương… Re fa sol la la sol fa,La fa la la fa fa Đò ai không bến… hò…ơ…………….. đò ai không bến vấn vương câu …