Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Cảm âm sáo trúc bài Cô bé mùa đông

Cảm âm sáo trúc bài Cô bé mùa đông

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/uncategorized/cam-sao-truc-bai-co-mua-dong/"></div>Từng cơn gió khẽ vô tình La si do2 si la sol Chiếc lá lìa cành buông xuống lòng đường la la do do la la do do Ngồi nhặt chiếc lá …