Hoc Sao Pixcel

Thẻ: cảm âm sáo trúc bài dắt trâu ra đồng

Cảm Âm Dắt Trâu Ra Đồng

Em dắt trâu ra đồng ngoài kia nắng lên tươi hồng Đô2 mi2 rê2 đô2 sol, sol la đô2 la sol fa , dưới gốc cây ngô đồng đàn chim hót vang tưng bừng. la …