Hoc Sao Pixcel

Thẻ: cảm âm sáo trúc chỉ yêu mình em

Cảm Âm Bài Chỉ Yêu Mình Em

Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu Re Do Re, La Sol Fa, Fa Re, Do Re Nụ cười em đã khắc sâu trái tim của anh Re Fa Sol, Sol Re2 …