Hoc Sao Pixcel

Thẻ: CAM AM SAO TRUC EM YEU ANH

em -yeu-anh

Cảm âm sáo trúc – Em yêu anh

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-em-yeu-anh/"></div>EM YÊU ANH Một vì sao đang bay ngang qua nói với em rằng anh đã đi rất xa Sol La Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Mi2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Rê2 …