Hoc Sao Pixcel

Tag: cam am sao truc sau tat ca

cam-am-sao-truc-sau-tat-ca

cảm âm Sau tất cả

Sau tất cả Sau tất cả mình lại trở về với nhau Xi Do’ Sol Mi Mi Mi Sol Re’ Do’ Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen Sol  Do’ Re’ …