Hoc Sao Pixcel

Tag: cảm âm sáo trúc teen vọng cổ

Cảm Âm Teen Vọng Cổ

F2 F2 L2 F2 R2 Xa em mới ban chiều R2 D2 D2 F2 M2 F2 Thế mà lòng sao buồn hiu F2 L2 F2 R2 Là nhớ em nhiều R2 D2 D2 F2 M2 …