Hoc Sao Pixcel

Tag: cảm âm sáo trúc tình yêu hoa gióc

Cảm Âm Tình Yêu Hoa Gió

Ngồi bên hiên ngắm lá rơi là đồ rê mi fá mi Nhìn nụ hoa đã phai sắc màu là đồ rê fá mi đô là Rơi trước nhà, bỗng sao lòng mình chợt buồn …