Hoc Sao Pixcel

Tag: cảm âm sáo trúc vì một người ra đi

Cảm Âm Vì Một Người Ra Đi

Vì một người đi mãi, chắc ko quay trở về Do re fa sol la la sol fa sol re Một chuyện tình nay đành chia đôi Do do re fa re fa sol Một …