Hoc Sao Pixcel

Thẻ: cảm âm sáo trúc vọng cổ buồn

Cảm Âm Vọng Cổ Buồn

Đêm dài nghe tiếng vọng cổ buồn re2 la re2 re2-fa2 la la-re2 sol Nức nở vầng trăng khuya cung đàn buông tiếng khóc sol-la re fa sol sol fa re fa sol sol-la Tiếng …