Hoc Sao Pixcel

Thẻ: cảm âm tình nhật phai

Cảm Âm Tình Nhật Phai

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-tinh-nhat-phai/"></div>Tone thấp: re re mi fa, re la sol sol sol sol re sol mi mi mi mi mi re do, do re mi fa re re re re do re re …