Hoc Sao Pixcel

Tag: cảm âm tình xưa nghĩa cũ

cam am tinh xua nghia cu

Cảm âm Tình xưa nghĩa cũ 2

Cảm âm Tình xưa nghĩa cũ 2 Tình đời khi trắng khi đen La La Đố2 Rế2 Fá2 Mí2 Rế2 Đố2 Cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề quen. La Đố2 Rế2 Rế2, …

Cảm Âm Tình Xưa Nghĩa Cũ

Là là đố rề fá mí rế đố Là đố rế rế, đố là đố fa rê son Son fà sòn là đố Son la đố đố fa rề Rê la son fa rề fa …