Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Cảm âm Về đâu mái tóc người thương

day-thoi-sao-ve-dau-mai-toc-nguoi-thuong

Về đâu mái tóc người thương

Hồn lỡ sa vào đôi mắt em SOL DO2_RE2_DO2 SIB DO2 RE2_FA2 RE2 Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm SIB DO2 SIB DO2_RE2 FA_RE SOL_SIB SOL Thầm ước nhưng nào đâu dám  nói RE2 …