Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Cảm âm

cam am mua xuan do co em

Cảm âm bài hát Mùa xuân đó có em (Tone cao)

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-bai-hat-mua-xuan-do-co-em-tone-cao/"></div>CẢM ÂM MÙA XUÂN ĐÓ CÓ EM Nếu chiều nay lỡ hẹn không về Do_Re Sib Do Re2 Re Sol_Sib Sol Thì xuân năm nay, sẽ buồn Sol Re2_Sol2 Sol2_Fa2 Sol2, Mi2_Re2  Re2 …
cam am tha nguoi dung hua

Cảm âm thà người đừng hứa

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-tha-nguoi-dung-hua/"></div>Cảm âm thà người đừng hứa<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt …
Cam am duyen phan

Cảm âm Duyên Phận (Tone Cao)

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-duyen-phan-tone-cao/"></div>Cảm âm Duyên Phận (Tone Cao) Phận là con gái , chưa một lần yêu ai La đố rế mí , mí si mí són són Nhìn về tương lai mà thấy …
Cam am duyen phan

Cảm âm Duyên Phận (Tone Thấp)

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-duyen-phan-tone-thap/"></div>Phận là con gái, chưa một lần yêu ai Sol Sib Do2 Re2 , Re2 Sib Re2 Fa2 Fa2 Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài Fa2 Fa2 …
Cảm âm thói đời

Cảm âm thói đời

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-thoi-doi/"></div>Cảm âm thói đời Đường thương đau đầy ải nhân gian L D2 D2 M D2-R2 D2 D2 ai chưa qua chưa phải là người ! M2 M2 M2 M2 L D2-L …
cam am mua xuan do co em

Cảm âm mùa xuân đó có em

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-mua-xuan-do-co-em/"></div>Cảm âm mùa xuân đó có em La Fa Sol La Là Fa Re Nếu chiều nay lỡ hẹn không về Re La Rế-Đố Ré Rế Si-La Sol Thì xuân năm nay …
Cảm âm Nỗi Buồn Gác Trọ​

Cảm âm Nỗi Buồn Gác Trọ​

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-noi-buon-gac-tro%e2%80%8b/"></div>Cảm âm Nỗi Buồn Gác Trọ L R F L D2 R2 L Gác lạnh về khuya cơn gió lùa. D2 L D2 F2 L D2 R2 Trăng gầy nghiêng bóng cài …
Cảm Âm Đâu ai đợi mình - Trịnh Thăng Bình

Cảm Âm Đâu ai đợi mình – Trịnh Thăng Bình

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-dau-ai-doi-minh-trinh-thang-binh/"></div>Cảm Âm Đâu ai đợi mình – Trịnh Thăng Bình nguồn:camamviet Sáng tác: Trịnh Thăng Bình Ngày hôm nay anh phải đi xa nhưng còn điều chưa nỡ Rê Sol Sol Mi …
cảm âm

Cảm âm Yêu – Khắc Việt

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-yeu-khac-viet/"></div>Đâu phải chỉ mỗi yêu thôi là sẽ bên nhau trọn đời Đô si đô mi rê rê sòl sol mi rê đô là Phải có chia sẻ có cảm thông em …
tuyet hoa than kiem

Cảm âm Tuyết hoa thần kiếm

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-tuyet-hoa-kiem/"></div>Cảm âm Tuyết hoa thần kiếm               (雪花神剑) Rề Rề Lá Sol…Fa Mi Rê Rê Đồ Rê Rề Rề Lá Sol…Đố Sòl La Là Rế Mí Rê Đồ, Là Rế…Mí Rê Là …
cam am tan dong song ly biet

Cảm âm Nhạc phim tân dòng sông ly biệt

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-nhac-phim-tan-dong-song-ly-biet/"></div>Cảm âm Nhạc phim tân dòng sông ly biệt (情深深雨濛濛) Xin cho yêu em tháng ngày. Sol Sol Sol Sol Lá Mì Đường đời sóng gió anh vẫn chờ. Mì Sol Đố …

Cảm âm bài hát Được tin em lấy chồng

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-bai-hat-duoc-tin-em-lay-chong/"></div>Cảm âm Được tin em lấy chồng Re Sol-La Do2 Re2 La-Sol Sol Sib Sol Sib Do2 Re2 Re2 Re2-Fa2 Fa2 Fa2-Sol2 Re2-Do2 Do2 Sib Sib Do2 Re2 Re Sol-La D2-Re2 La …