Hoc Sao Pixcel

Tag: Cây Đu Đủ

Lời bài hát Cây Đu Đủ

Lời bài hát Cây Đu Đủ

Lời bài hát Cây Đu Đủ Sáng tác: Phi Bằng Cây đu dủ tôi trồng từ khi em vẫn chưa trồng Nay đu đủ ra bông thì em đã lấy chồng xa Giờ nhớ cuộc …