Hoc Sao Pixcel

Thẻ: chan

con-duong-mua

cảm âm Con đường mưa – Cao Thái Sơn

CON ĐƯỜNG MƯA Chiều nay trên phố mưa bay m-l-d2-m2-x-x Có một người tiễn đưa một người d2-x-l-l-s-f-m Nhìn nhau biết nói chi đây m-l-d2-m-x-x Hai hàng mi chứa chan lệ đây. l-s-l-d-x-x-l Hàng cây …