Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Chim Phướn Chung Tình

Lời bài hát Chim Phướn Chung Tình

Lời bài hát Chim Phướn Chung Tình

Lời bài hát Chim Phướn Chung Tình   Dí dầu chim Phướn có đôi người sao nên nổi bỏ nhau sao đành Thế mà anh nỡ sao anh tình em như biển song dài người ơi …