Hoc Sao Pixcel

Tag: cho anh

Cảm Âm Sáo Trúc Dấu Mưa

Một cơn mưa đi qua…..để lại Đ F F F S…. L F Những ký ức anh…và….em F Xb Xb F R-D-F Tìm em trong cơn mưa…. anh thẫn thờ D F F F S …

Cảm Âm Cho Anh Một Lần

đồ,re,mi,fa,sol,la,xi,đố… = d,r,m,f,s,l,x,d2… ———————————— Cho anh một lần ôm em từ phía sau d2-d2-m-m-d2-x-m-l-s Để anh cảm nhận những suy tư trong lòng l-l-d-d-l-s-s-f-m Cho anh một lần đứng sau lưng em x,d2-d2-m-m-m2-r2-d2-x Để níu …

Cảm Âm Bài Giọt Mưa

Mưa ơi rơi nhanh cho chiều giông tố đến tơi bời F F F F M R F S M R D Để ta ngồi lại nơi đây R M R R M F Nhưng …