Hoc Sao Pixcel

Tag: cho em

Cảm Âm Chiếc Khăn Gió Ấm

Ở bên kia bầu trời, về đêm chắc đang lạnh dần Mí rê đô là là, là si đố si la sòl Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm Mì la sòl …