Hoc Sao Pixcel

Tag: dạy sáo còn thương rau đắng mọc sau hè

Còn thương rau đắng mọc sau hè

Nắng hạ đi RE2 MI2 RE2 DO2 SI_LA DO2_RE2 Mây trôi lang thang cho hạ buồn DO2 DO2 SI SI LA FA FA Coi khói đốt đồng SOL LA_SOL LA_DO2 RE Để ngậm ngùi chim …