Hoc Sao Pixcel

Thẻ: do2 do2

xinh-tuoi-viet-nam

Cảm âm sáo trúc bài Xinh tươi Việt Nam – V.Music

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-bai-xinh-tuoi-viet-nam-v-music/"></div>XINH TƯƠI VIỆT NAM La si đố si la … mi sol sol la fa Người con gái bé xinh đạp xe trên phố đông Sol la si la sol … re …
lai-mot-lan-nua

Cảm âm sáo trúc – Lại một lần nữa

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-lai-mot-lan-nua/"></div>LẠI MỘT LẦN NỮA Lại một đêm lại một đêm nữa. Do-Re-Fa-Fa-Fa-Son-La Tôi ngồi ôm bóng tối,, mình tôi. Son-Fa-Son-Son-La-Re-Fa Lại một lần nữa, yêu thương xa rồi. Fa-Fa-Fa-Do2-Do2-Do2-La-SonFa Tôi lại ngồi …
hay-ra-khoi-nguoi-do-di

cảm âm Hãy ra khỏi người đó đi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-hay-ra-khoi-nguoi-do-di/"></div>HÃY RA KHỎI NGƯỜI ĐÓ ĐI Cuộc gọi đêm Anh ở đâu Sol-la-do2-do2-la-do2. Đến cạnh em ít phút được không? La-sol2-re2-re2-re2-do2-re2 Người ta đã cùng ai La-do2-do2-la-do2 Chẳng yêu thương riêng em …
cam am duong ve 2 thon

Cảm âm bài Đường Về Hai Thôn

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-bai-duong-ve-hai-thon/"></div>Cảm âm Đường Về Hai Thôn Re sol re2 re2 re2 fa2 re2 do2 do2 do2 sib do2 re2 Đường về thôn em duyên dáng bên ven sông con thuyền xuôi mái …

Cảm Âm Sáo Trúc Bài Lời Anh Muốn Nói

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-sao-truc-bai-loi-anh-muon-noi/"></div>Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời do2 do2 xi do2 do2 xi xi  la  sol Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó la la sol la sol …

Cảm Âm Khi Cô Đơn Em Nhớ Ai

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-khi-co-don-em-nho-ai/"></div>Từng giọt mưa long lanh xôn xao, mi fa sol sol sol sol sol Để mộng mơ trong em bay cao, mi fa sol sol sol sol sol Em đâu biết tình …

Cảm Âm Tình Nhật Phai

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-tinh-nhat-phai/"></div>Tone thấp: re re mi fa, re la sol sol sol sol re sol mi mi mi mi mi re do, do re mi fa re re re re do re re …