Hoc Sao Pixcel

Tag: do2 la

hay-ra-khoi-nguoi-do-di

cảm âm Hãy ra khỏi người đó đi

HÃY RA KHỎI NGƯỜI ĐÓ ĐI Cuộc gọi đêm Anh ở đâu Sol-la-do2-do2-la-do2. Đến cạnh em ít phút được không? La-sol2-re2-re2-re2-do2-re2 Người ta đã cùng ai La-do2-do2-la-do2 Chẳng yêu thương riêng em nữa rồi Do2-la-la-slo2-sol2-fa-do …

Cảm Âm Anh Thích Em Như Xưa

Anh ghét em ham chơi, ghét em thích đua đòi re2 fa2 re2 re2 re2,re2 do2 re2 do2 la Ghét em sống buôn lơi những đêm dài tăm tối. do2 la do2 la sol la …

Cảm Âm 999 Đóa Hồng

Vắng em chiều nay FA2 MI2 DO2 RE2 áng mây nhẹ theo gió bay LA SOL FA SOL DO2 LA Vương vấn đâu đây LA LA-DO2 LA SOL điệu buồn nhung nhớ giăng đầy RE2 …