Hoc Sao Pixcel

Thẻ: do2 sol

Cảm Âm Non Nước Hữu Tình

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-non-nuoc-huu-tinh/"></div>Non nước hữu tình quê mình xinh đẹp quá Do2 re2 fa2 re2 do2 sol do2 sol do2 sol do2 re2 Từ những câu hò ý nhạc thành bài ca Fa la …