Hoc Sao Pixcel

Tag: Duyên Quê

Lời bài hát Duyên Quê

Lời bài hát Duyên Quê

Lời bài hát Duyên Quê   Em gái vườn quê Cuộc đời trong trắng Dầm mưa dãi nắng Mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm Anh biết mặt em Một chiều bên thềm Giọng …