Hoc Sao Pixcel

Thẻ: em mong

huong-dem-bay-xa

Cảm âm sáo trúc sáo trúc bài Hương đêm bay xa – Hari Won

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-sao-truc-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won/"></div>HƯƠNG ĐÊM BAY XA Anh hẹn em, khi trời đêm Đô Là Đô, Đô Là Đô Mưa bay bay cho lá rơi ngoài thềm Rê Rê Rê Rê Mí Rê Đô Đô …

Lời Bài Hát Dù Có Cách Xa – Thái Tuyết Trâm

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/nhac-tre/loi-bai-hat-du-co-cach-xa-thai-tuyet-tram/"></div>Lời Bài Hát Dù Có Cách Xa Do Ca Sĩ Thái Tuyết Trâm Thể Hiện Ngày hôm qua anh chợt mang nắng tới Chợt làm ngẩn ngơ đắm say em chiếc hôn …