Hoc Sao Pixcel

Tag: em nhi

CẢm âm sáo trúc bài Người ấy

Hôm qua anh thấy ôi người ấy, đang trong tay với cô nào đấy. m2-m2-f2-s2-m2-r2-s2, -d2-d2-r2-m2-d2-x-r2,m2. Giật mình nhận ra không phải,, em, chẳng biết em bây giờ đang ở đâu ?? l-l-x-d2-r2-m2,, -d2, -s2-s2-f2-m2-d2-r2-m2-r2 …

Cảm Âm Teen Vọng Cổ

F2 F2 L2 F2 R2 Xa em mới ban chiều R2 D2 D2 F2 M2 F2 Thế mà lòng sao buồn hiu F2 L2 F2 R2 Là nhớ em nhiều R2 D2 D2 F2 M2 …