Hoc Sao Pixcel

Thẻ: fa sol

cam am happy new year

Cảm âm Happy new year

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cac-nuoc-khac/cam-happy-new-year/"></div>Mi… Fa Mi Rê Đồ Đồ Rê Mi Sol Đố2 Rế2 Si Si Đố2 La, La Si Sol Đố2 Si Si La La Sol Sol   Đồ Rê Mi… Fa Mi Rê …
cam am truong tuong tu

Cảm âm Trường tương tư

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-truong-tuong-tu/"></div>Đồ Rê Fa Sol Lá Đố2 Fá2 Rê2 Là Đô2 Rê2 Fá2 Rê2 Rế2 Đô2 Là Rế2 Đô2 Fà Sol Sol Đố2 La Sol Lá Sol Fa Sol Rề Đồ Rê Fa …
cam am vi tri nao cho anh

Cảm âm Vị Trí Nào Cho Anh

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-vi-tri-nao-cho-anh/"></div>Ánh trăng thề ngày nào bên nhau Rê2 Đô2 La Sol La Đô2 Đô2 Dịu ngọt em nói yêu anh suốt đời Sol La Đô2 Rê2 Đô2 Đô2 Rê2 La Nhớ hôm nào dìu người trong tay La Sol Fa …
Hoa bằng lăng

Cảm âm Hoa bằng lăng

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-hoa-bang-lang/"></div>Hoa bằng lăng           (追风的女儿) 风 来 云 也 到 , 雨 也…落了 Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui Rê La La Đố2 La , Fa Lá …Fa Sol …

Cảm Âm Bài Chỉ Yêu Mình Em

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-bai-chi-yeu-minh-em/"></div>Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu Re Do Re, La Sol Fa, Fa Re, Do Re Nụ cười em đã khắc sâu trái tim của anh Re Fa …

Cảm Âm Không Yêu Xin Đừng Làm Bạn

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-khong-yeu-xin-dung-lam-ban/"></div>Em có còn yêu anh không, khi không còn như lúc trước La La Sol La Đô2 Đô2, Fa Fa Rê Fa Sol La Mỗi lần bên nhau tay sẽ đan thật …

Cảm Âm Đồng Xanh

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-dong-xanh/"></div>Fa sol la fa fa, fa sol la sib la sol fa Đồng xanh gió ru êm. Và mây nâng bước chân em về. Fa sol la fa fa re do sol …

Cảm âm chàng trai si tình

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-chang-trai-si-tinh/"></div>Cảm âm Chàng trai si tình có buồn nào buồn hơn fa_sol đồ mi sol Đô. khi em vừa thôi học đô đô sì đô sol là em đi lấy chồng mi …

Cảm âm ngày hạnh phúc

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-ngay-hanh-phuc/"></div>Ngày hạnh phúc fa sol lá fa sol lá đô rế đô là la đố la sol sol sol la đố sol la fa sol lá fa sol lá đô rế đô …

Cảm âm tình bạn

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-tinh-ban/"></div>Tình Bạn Bao tháng ngày,nơi chốn này, ta đâu biết, Sol la fa , sol la fa ,sol la do2 Trong biển đời,mình bên nhau hay xa rời, Do2 re2 fa , …

Cảm âm bài giận hờn 2

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-bai-gian-hon-2/"></div>Re2 ĐÔ RẾ LA ĐỐ FA SOL LA Cớ sao chúng mình không còn chung bước Mi2 Fa2 Mi2 La, Fa La Re2 Khi biết đôi mình vẫn còn thương Fa Si …
noi lai tinh xua

Cảm âm Nối lại tình xưa

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-noi-lai-tinh-xua/"></div>Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa Re-fa sol sol sol.. la D fa re-fa sol.. Chuyện tình mình bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm Sol sol …