Hoc Sao Pixcel

Thẻ: fa sol

Cảm âm Em về với người

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-em-ve-voi-nguoi/"></div>Em về với người Do la sol sol do fa Hết rồi câu chăn gối Sol_fa Re-do,fa fa sol sol-la Hẹn ước trọn đôi bây chừ riêng một mình tôi Do la …

Cảm âm Thần Thoại (Endless Love)

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-thoai-endless-love/"></div>rề lá mi rề rề mi fa sol lá rề rề rế đô rế đô sol la rề rề rế đô sol la sib la sol fa rề lá sol mi rề …

Cảm âm sáo trúc bài hát Happy new year

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/hoc-sao-truc/cam-sao-truc-bai-hat-happy-new-year/"></div>Đô Rê Mi Fa Mi Rê Đô Đô Rê Mi Sol Đố Rế Si Si Đố La La Si Sol Đố Si Si La La Sol Sol x2 Mi Fa Sol Rế …

Cảm Âm Đôi Mắt Người Xưa

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-doi-mat-nguoi-xua/"></div>Chuyện tình cuả tôi tan vỡ từ lâu rồi tưởng không bao giờ còn nhớ Re Re Sol La Re2 Fa2 La Do2 La La Sol Fa Re Re La Nhưng bỗng …

Cảm Âm Vầng Trăng Khóc

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-vang-trang-khoc/"></div>fa mi rê fa sol lá là đô rế đô đô đô đô la sol fa sol la fa đố sol đố sol sol lá sol fa sol fa mi rê fa …

Cảm âm bài hát Tình yêu lung linh

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-bai-hat-tinh-yeu-lung-linh/"></div>La rê rê rê la đô đô, sol la sib sib đô rê la Rê đô đô rê mi,la đô mi đô đô rê rê La rê rê rê la đô đô, …

Cảm Âm Anh Không Hối Hận

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-anh-khong-hoi-han/"></div>fa mi rê rê đô rê đô rê mi fa fa sol la la sol la đố la sol la sol sol fa sol sol la sol fa rê rê mi fa …

Cảm âm sáo trúc Nụ hôn và nước mắt

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-sao-truc-nu-hon-va-nuoc-mat/"></div>nhạc dạo: rế đô là sol la đô la sol lá rê rề lá lá sol fa đố sol la la sol la đô rê fa mi đồ rê đố la sol …

Cảm âm sáo trúc bài Lòng Mẹ

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/uncategorized/cam-sao-truc-bai-long/"></div>Lòng Mẹ bao la, như biển Thái Bình, dạt dào, RE FA SOL LA, SOL FA SOL RE, DO RE Tình Mẹ tha thiết, như giòng suối hiền, ngọt ngào, LA RE …

Cảm Âm Gọi Mưa

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-goi-mua/"></div>Mưa ơi rơi nhanh cho chiều giông tố đến tơi bời Fa Fa Fa Fa Mi Re Fa Sol Mi Re Do Để ta ngồi lại nơi đây Re Mi Re Re …
Cảm âm sao trúc anh  khác hay em khác

Cảm âm sao trúc anh khác hay em khác

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/beat-nhac-viet/cam-sao-truc-anh-khac-hay-em-khac/"></div>mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 re2 do Có phải em hết yêu anh rổi do re re do fa sol-la Em hay nói đi ngươi ơi sol sol sol fa re sol …

Cảm Âm Nỗi Buồn Mẹ Tôi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-noi-buon-toi/"></div>Đêm thức thâu đêm, mẹ may chiếc áo cho con. Fa Sol Fa Rê, sib Đô Rê Sol Mi Rê Áo nào sờn vai, lời ru theo tháng năm dài. Rê-Fa sol …