Hoc Sao Pixcel

Thẻ: fa sol

Cảm Âm Sáo Trúc Cầu Vòng Sau Mưa

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-sao-truc-cau-vong-sau-mua/"></div>Đứng giữa con đường mưa anh vô tình nhớ một nụ cười La La Sol Fa Sol Mi’ Re Do Mi’ Re Do La Đứng giữa con đường mưa anh vô tình …

Cảm Âm Vì Một Người Ra Đi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-vi-mot-nguoi-ra-di/"></div>Vì một người đi mãi, chắc ko quay trở về Do re fa sol la la sol fa sol re Một chuyện tình nay đành chia đôi Do do re fa re …

Cảm âm phai dấu cuộc tình

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-phai-dau-cuoc-tinh/"></div>Một người ra đi vội vã Sol sol la sib sol rế Mang theo những dấu yêu xa rời Đố đố rế rế đố sib pha son Một người về trong sầu …

Cảm Âm Sáo Trúc Ngỡ

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-sao-truc-ngo/"></div>La La Sol-La La Sol Re Anh bỗng thấy nhớ em nhiều Sol Sol Fa Sol Do’ La Anh thấy lòng chợt lẻ loi La La Sol La Sol Re Cô đơn …

Cảm Âm Tân Bến Thượng Hải

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-tan-ben-thuong-hai/"></div>Là đố rế……Là đố sol La đố rế fá rế đố fa la sol Sol la đố sol lá rê, rê fa sol lá sol fa rê fa đô Là đố rế……Là …

Cảm Âm Xuân Này Con Không Về

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-xuan-nay-con-khong-ve/"></div>Fa sol fa đô đô fa sol đố đố Đố rế đô sol sol đố rế fá fá Fá sól fá đố đố rế sól đố Đố rế đố fa sol la, …

Cảm Âm Tàu Về Quê Hương

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-tau-ve-que-huong/"></div>La la la re re la la do2 la la La la la re re la la do2 la sol Sol la sol do2.re2 la la Fa sol fa sol.la sol sol …

Cảm Âm Tình Yêu Hoa Gió

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-tinh-yeu-hoa-gio/"></div>Ngồi bên hiên ngắm lá rơi là đồ rê mi fá mi Nhìn nụ hoa đã phai sắc màu là đồ rê fá mi đô là Rơi trước nhà, bỗng sao lòng …

Cảm âm sáo trúc Anh Mơ

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/beat-nhac-viet/cam-sao-truc-anh-mo/"></div>Sáng nay anh được gặp em la sol sol fa la do2 Lòng anh hạnh phúc thật nhiều do2 re2 mi2 fa2 la la Được nghe em nói thật nhẹ nhàng biết …

Cảm âm sáo trúc bài hát Anh khác Hay Em Khác

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-sao-truc-bai-hat-anh-khac-hay-em-khac/"></div>mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 re2 do Có phải em hết yêu anh rổi do re re do fa sol-la Em hay nói đi ngươi ơi sol sol sol fa re sol …

Cảm Âm Chờ

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-cho/"></div>Chờ hoài một nguời anh đứng nơi cuôi con đuờng Rề rề đồ rề mi fa mi mi rề đồ Chờ hoài một nguời mà duờng như sẽ không đến Rề rề …

Cảm Âm Bài Vầng Trăng Khóc

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-bai-vang-trang-khoc/"></div>fa mi rê fa sol lá là đô rế đô đô đô đô la sol fa sol la fa đố sol đố sol sol lá sol fa sol fa mi rê fa …