Hoc Sao Pixcel

Thẻ: fa sol

Cảm Âm Tình Ca Du Mục

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-tinh-ca-du-muc/"></div>Tình Ca du mục: La si đô rê….đô si la đô la……..mi fa sol la..sol fa mi rê La si đô rê….đô si la đô la……..si si si si fa# sol# la …
Anh ở đầu sông, em cuối sông

Cảm Âm Hoa Tím Người Xưa

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-hoa-tim-nguoi-xua/"></div>Rồi chiều nay lá khô rơi đầy có người nhìn buồn lây Re sol- la re2 fa2 mi2 re2 la re2 fa fa sol la Gom nhớ thương sưởi tình cô liêu …

Cảm Âm Ngủ Ngon Nhé

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-ngu-ngon-nhe/"></div>Mi la xi đố xi la, đố xi, mì mì Đồ fa sol la sol fa, lá sol, đồ mi Fa mi mi rê mi lá, rê đồ đồ xi la Xi …

Cảm Âm Những Ngày Xưa Thân Ái

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-nhung-ngay-xua-ai/"></div>Những ngày xưa thân ái anh gởi lại cho ai La Re Fa Sol La, La Mi La Re’ Re’ Gió mùa xuân êm đưa rung hàng cây lưa thưa Re’ La …

Cảm Âm Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-xin-goi-nhau-la-co-nhan/"></div>Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên La re sol la fa2 mi2 re2 do2 re2 Giăng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh Re2 fa2 re2 do2 re2 re2 do2 …

Cảm Âm Mưa Nhạt Nhòa

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-mua-nhat-nhoa/"></div>A4 ( La trầm nhé mn) Cất bước người ra đi, hình bóng anh rời xa F F.. la M M, DR D sib D Bao dấu yêu khi xưa giờ tan …

cảm âm bài đôi mắt người xưa

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-bai-doi-mat-nguoi-xua/"></div>Chuyện tình cuả tôi tan vỡ từ lâu rồi tưởng không bao giờ còn nhớ Re Re Sol La Re2 Fa2 La Do2 La La Sol Fa Re Re La Nhưng bỗng …