Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Gà Trống

Lời bài hát Gà Trống

Lời bài hát Gà Trống

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/nhac-tru-tinh/loi-bai-hat-ga-trong/"></div>Lời bài hát Gà Trống   Có ai thấy con gà mái con gà mái kiếm thóc nơi đâu Mà sao con gà trống gáy tiếng gáy khô khan buồn vẫn than Lở …