Hoc Sao Pixcel

Tag: la sol

Cảm Âm Nỗi Đau Xót Xa

Từng ngày qua trong lòng anh vẫn nhiều lúc mơ Mi sol la la sol la đố la sol Mỗi giấc mơ luôn có em trong vòng tay Sol la sol/ sol la sol mi …

Cảm Âm Ngủ Ngon Nhé

Mi la xi đố xi la, đố xi, mì mì Đồ fa sol la sol fa, lá sol, đồ mi Fa mi mi rê mi lá, rê đồ đồ xi la Xi đố rế đố …
Cảm Âm Nếu Em Không Về

Cảm Âm Nếu Em Không Về

mi sol-la đố xi sol sol la la sol fa mi đồ rê rê đồ rê đồ rê mi sol la mi sol mi sol la, la đố la xi! mi sol-la đố xi sol …

Cảm Âm Họa Mi Tóc Nâu

(Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê Sì Đô Rê Rê Đô Rê Mi Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê Sì Đô Rê Rê Mi Rê Đô)x2 Đố Sol La Đố Rế Đố Sol …

Cảm Âm Áo Mới Cà Mau

Nghe nói Cà Mau xa lắm La Do2 Mi La Si Do2 ở cuối cùng bản đồ Việt Nam Si Mi2 La , Sol2 Mi Do Re Ngại chi đường xa không tới La Re …

Cảm Âm Nắm Lấy Tay Anh

Là đô rế đô..si đô rế si là si đố si la sol si mì Là đô rế đố mí rê đô si là si đố si rế đô si là Là si đố si …

Cảm Âm Dắt Trâu Ra Đồng

Em dắt trâu ra đồng ngoài kia nắng lên tươi hồng Đô2 mi2 rê2 đô2 sol, sol la đô2 la sol fa , dưới gốc cây ngô đồng đàn chim hót vang tưng bừng. la …