Hoc Sao Pixcel

Thẻ: la son

lai-mot-lan-nua

Cảm âm sáo trúc – Lại một lần nữa

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-lai-mot-lan-nua/"></div>LẠI MỘT LẦN NỮA Lại một đêm lại một đêm nữa. Do-Re-Fa-Fa-Fa-Son-La Tôi ngồi ôm bóng tối,, mình tôi. Son-Fa-Son-Son-La-Re-Fa Lại một lần nữa, yêu thương xa rồi. Fa-Fa-Fa-Do2-Do2-Do2-La-SonFa Tôi lại ngồi …
cau vong khuyet

cảm âm Cầu vòng khuyết

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-cau-vong-khuyet/"></div>CẦU VỒNG KHUYẾT Ai đã yêu một lần, đều hạnh phúc với người mình yêu Rê rê rê đô la, son la đô rê đô son la Ai đã yêu một lần, …
gui anh xa nho

cảm âm Gửi anh xa nhớ

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-gui-anh-xa-nho/"></div>GỬI ANH XA NHỚ Anh xa nhớ anh có khoẻ không La Son Đô2, La La Son Đô2 Em lâu lắm ko viết thư tay La Son Đô2, La Đô2 La La …

Cảm Âm Tìm Lại Giấc Mơ

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-tim-lai-giac-mo/"></div>đồ fa son la son xib la son fa fa son fa rế rế mí fá đố la đố xib la son fa son đồ fa son la son xib la son …

Cảm Âm Mưa

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-mua/"></div>đồ fa son la son xib la son fa fa son fa rế rế mí fá đố la đố xib la son fa son đồ fa son la son xib la son …

Cảm âm bài Xuân về trên bản mèo

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-bai-xuan-ve-tren-ban-meo/"></div>La son la, son la là. Do re mi do re son mi son. Mi. La do re mi do re mi son là. La son la, son la là, do re …

Cảm Âm Về Quê

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-ve-que/"></div>Theo em anh thì về. Rế rế rê đố la sòn la. Theo nhau ta thì về Rế rế rế đố la sòn la THăm lại miền quê nơi có một triền …

Cảm Âm A little love

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-little-love/"></div>Greatness as you mi mi son la Smallest as me fa son fa mi You show me what is deep as sea mi đố si la son fa mi A little love, …

Cảm Âm Anh Vẫn Còn Yêu Em

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-anh-van-con-yeu-em/"></div>Đến lúc mất em anh mới biết. LA LA LA SON SON LA LA Sống thiếu vắng em anh thế nào. LA LA LA SON FA MI RÊ Sống với biết bao …

Cảm Âm Đón Xuân

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-don-xuan/"></div>Xuân đã đến rồi, reo rắc ngàn hồn hoa xuống đời Fa son la mi, re mi re re fa son do. Vui trong bình minh, muôn loài chim hát vang mọi …

Cảm Âm Bạn Tôi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-ban-toi/"></div>đô mi son-la rê mi..son son son la.. bạn tôi sáng đạp xe 20 km la si la si..la-đố son la mi thằng đi dạy thêm..đứa làm tiếp thị mi mi si-rế …

Cảm âm sáo trúc Bạn Tôi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/beat-nhac-viet/cam-sao-truc-ban-toi/"></div>đô mi son-la rê mi..son son son la.. bạn tôi sáng đạp xe 20 km la si la si..la-đố son la mi thằng đi dạy thêm..đứa làm tiếp thị mi mi si-rế …