Hoc Sao Pixcel

Thẻ: la2 la2

pho-khong-mua

Cảm âm sáo trúc bài Phố không mùa – Bùi Anh Tuấn

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-bai-pho-khong-mua-bui-anh-tuan/"></div>PHỐ KHÔNG MÙA Gió rét đang về, lê dài thêm kí ức khô cằn sib sib la mi re do mi la si la re Nhọc nhằn giọt nước mắt khẽ rơi …
biet-noi-la-tai-sao

Cảm âm sáo trúc – Biết nói là tại sao

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-biet-noi-la-tai-sao/"></div>BIẾT NÓI LÀ TẠI SAO Giữa hai ta là gì đây em ơi Đô2 Đô2 Đô2 La La Si La Sol Ta không thể chiếm lấy nhau suốt đời Đô2 Đô2 Đô2 …
Cảm âm bài Xuân Xuân ơi ! Xuân đã về

Cảm âm bài Xuân Xuân ơi ! Xuân đã về

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-bai-xuan-xuan-oi-xuan-da-ve/"></div>Cảm âm bài Xuân Xuân ơi ! Xuân đã về Xuân Xuân ơi ! Xuân đã về La2 la2 la2 si2 đô3 si2_la2 Có nỗi vui nào vui hơn ngày Xuân đến …

Cảm âm mất anh em có buồn

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-mat-anh-em-co-buon/"></div>Đã bao giờ em ngồi nhìn lại chuyện tình mình hay chưa Mi2 Rê2 Đô2 Si Si Sol Sol, Sol Sol Sol Si Đô2 Đã bao giờ em nhớ đến lời mình …

Cảm Âm Không Biết Sao Nữa

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-khong-biet-sao-nua/"></div>Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ La2 la2 la2-sol2 mi2,do2 re2 re2 mi2 la Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim Do2 do2 do2 la la mi2 …