Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Lời bài hát Bánh xe lãng tử

Lời bài hát Bánh Xe Lãng Tử

Lời bài hát Bánh Xe Lãng Tử

Lời bài hát Bánh Xe Lãng Tử   Bánh xe quay nhanh nhanh  Chiếc thân xe rung rinh  Chìm trong làn cát trắng  Xe nhịp nhàng quay bánh lướt  Hồn ta mờ khuất trong mênh mông  …